<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Modüller

Apache Modülü mod_dir

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Açıklama:Bölü çizgisiyle biten yönlendirmeleri yapar ve dizin içeriği dosyalarını sunar.
Durum:Temel
Modül Betimleyici:dir_module
Kaynak Dosyası:mod_dir.c

Özet

Bir dizin içerik dosyası şu iki kaynaktan birinden gelebilir:

Bu iki işlev tamamen birbirinden ayrıdır, dolayısıyla eğer isterseniz kendiliğinden dizin içerik listesi üretimini tamamen iptal edebilirsiniz.

Sunucu http://example.com/filanca/birdizin şeklinde bir istek aldığında birdizin bir dizinin ismiyse ‘bölü çizgisiyle biten’ bir yönlendirme söz konusudur. Dizinler URL sonuna bir bölü çizgisi eklenmesini gerektirir, bu bakımdan mod_dir modülü isteği http://example.com/filanca/birdizin/ şeklinde yönlendirir.

Support Apache!

Yönergeler

Bulunan hatalar

Ayrıca bakınız:

top

DirectoryCheckHandler Yönergesi

Açıklama:Başka bir eylemci yapılandırılmışsa bu modülün nasıl yanıt vereceğini belirler
Sözdizimi:DirectoryCheckHandler On|Off
Öntanımlı:DirectoryCheckHandler Off
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_dir
Uyumluluk:2.4.8 ve sonrasında kullanılabilmektedir. 2.4 öncesi sürümler örtük olarak "DirectoryCheckHandler ON" belirtilmiş gibi davranır.

DirectoryCheckHandler yönergesi, geçerli URL için başka bir eylemcinin yapılandırılmış olması durumunda, mod_dir modülünün index dosyaları için dizine mi bakacağını yoksa URL'nin sonuna bölü çizgisi mi ekleyeceğini belirler. Eylemciler SetHandler gibi yönergelerle atanabileceği gibi dizin işlemleri sırasında mod_rewrite gibi modüller tarafından da atanabilir.

2.4 öncesi sürümlerde, bir URL için başka bir eylemcinin yapılandılmış olması durumunda bu modül herhangi bir eylemde bulunmaz ve sonuç olarak, tüm dizin için bir SetHandler belirtildiği durumda index dosyalarının sunulmasının yanında mod_rewrite gibi modüller de ayrıca bazı çelişkili sonuçlar oluşturabilir.

top

DirectoryIndex Yönergesi

Açıklama:İstemci bir dizin istediğinde dizin içeriğini listeler.
Sözdizimi:DirectoryIndex disabled | yerel-url [yerel-url] ...
Öntanımlı:DirectoryIndex index.html
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_dir

DirectoryIndex yönergesi, istemci, dizinin sonuna bir bölü çizgisi ekleyerek dizin içeriğinin listelenmesini istediğinde bakılmak üzere özkaynakları listeler. yerel-url, sunucu üstünde istenen dizine göreli bir belgenin URL’sidir; normal olarak dizin içindeki bir dosyanın ismidir. Çeşitli URL’ler verilebilirse de sunucu daima ilk bulduğuyla dönecektir. Eğer özkaynakların hiçbiri yoksa ve Indexes seçeneği atanmışsa sunucu dizin içeriğinden bir liste üretecektir.

DirectoryIndex index.html

Bu yapılandırmadan sonra yapılan bir http://sunucum/belgeler/ isteğine karşılık, sunucu, mevcutsa http://sunucum/belgeler/index.html dosyasını döndürecek, değilse ürettiği dizin içerik listesini gönderecektir.

Belgelerin dizine göreli olmasının gerekmediğine dikkat ediniz.

DirectoryIndex index.html index.txt /cgi-bin/index.pl

Bu örnekte ise dizin içinde ne index.html ne de index.txt mevcut olduğunda /cgi-bin/index.pl CGI betiği çalıştırılacaktır.

disabled değeri tek başına mod_dir’in bir dizin listesi aramasını engeller. disabled değiştirgesi öncesinde ve sonrasında başka bir değiştirge hatta bir disabled daha olsa bile sadece bir disabled verilmiş gibi yorumlanır.

Bilginize: Aynı bağlamdaki çok sayıda DirectoryIndex yönergesi bir öncekini değiştirmek yerine onun bulunduğu listeye eklenir:

# 1. örnek: İçerik dosyası olarak index.html atayıp sonraki satırda buna
# index.php'yi ekleyebilirsiniz.
<Directory "/foo">
  DirectoryIndex index.html
  DirectoryIndex index.php
</Directory>

# 2. Örnek: Atamaların tet bir satırda yapıldığı bu örnek 1. örneğe denktir.
<Directory "/foo">
  DirectoryIndex index.html index.php
</Directory>

# 3. Örnek: Listeyi tamamen değiştirmek için, listeyi önce sıfırlamalısınız:
# Bu örnekte içerik dosyası olarak listede sadece index.php kalır.
<Directory "/foo">
  DirectoryIndex index.html
  DirectoryIndex disabled
  DirectoryIndex index.php
</Directory>
top

DirectoryIndexRedirect Yönergesi

Açıklama:Dizin içerik listeleri için harici bir yönlendirme yapılandırır.
Sözdizimi:DirectoryIndexRedirect on | off | permanent | temp | seeother | 3xx-kodu
Öntanımlı:DirectoryIndexRedirect off
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_dir
Uyumluluk:Apache HTTP Sunucusunun 2.3.14 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilmektedir.

Öntanımlı olarak, DirectoryIndex listeyi istemciye şeffaf olarak seçip gönderir. DirectoryIndexRedirect ise harici bir yönlendirmeye sebep olur.

Bunlardan biri kullanılabilir:

Örnek

DirectoryIndexRedirect on

http://example.com/docs/ için yapılan bir istek, http://example.com/docs/index.html (mevcutsa) adresine geçici bir yönlendirme döndürür.

top

DirectorySlash Yönergesi

Açıklama:Bölü çizgisi ile biten yönlendirmeleri açar/kapar.
Sözdizimi:DirectorySlash On|Off
Öntanımlı:DirectorySlash On
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_dir

DirectorySlash yönergesi, bir dizin isteğinde bulunan URL’lerin sonuna mod_dir modülü tarafından bir bölü çizgisi eklenip eklenmeyeceğini belirler.

Normalde, bir kullanıcı sona bir bölü çizgisi eklemeden bir dizin için istekte bulunursa mod_dir zaten onu aynı özkaynağa yönlendirir, fakat isteğin sonuna bir bölü çizgisi eklenmesinin bazı iyi sebepleri vardır:

Siz yine de bu etkiyi istemezseniz ve yukarıdaki sebepler de size uygun değilse yönlendirmeyi aşağıdaki gibi kapatabilirsiniz. Ancak bunu yaparken dikkatli olun, bununla ilgili bazı güvenlik sorunları olasılığı vardır.

# Aşağıdaki güvenlik uyarısına bakınız!
<Location "/bir/yol">
DirectorySlash Off
SetHandler bir-eylemci
</Location>

Güvenlik Uyarı

Bölü çizgisi ile biten yönlendirmelerin kapatılması bir bilginin istemeyek açığa çıkmasına sebep olabilir. mod_autoindex modülünün etkin olduğunu (Options +Indexes) ve DirectoryIndex ile geçerli bir özkaynağın (index.html olsun) atandığını ama bu URL için başka hiçbir özel eylemci tanımlanmadığını varsayalım. Bu durumda bölü çizgisi ile biten bir istek olduğunda index.html dosyası sunulurdu. Fakat bölü çizgisi ile bitmeyen bir istek dizin içeriğinin listelenmesi ile sonuçlanırdı.

Bir yönlendirme sözkonusu olduğunda bazı tarayıcıların yanlışlıkla POST isteklerini GET istekleri haline getirme (böylece POST verisi iptal olur) olasılığı olduğuna da dikkat edin.

top

FallbackResource Yönergesi

Açıklama:Bir dosya ile eşleşmeyen istekler için öntanımlı URL tanımlar
Sözdizimi:FallbackResource disabled | yerel-url
Öntanımlı:disabled - httpd 404 döndürecektir (Yok)
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_dir
Uyumluluk:disabled değiştirgesi 2.4.4 sürümü ve sonrasında kullanılabilmektedir.

Dosya sisteminde bulunmayan bir dosya için istek yapıldığında HTTP'nin 404 (Yok) hatasını döndürmemesi için sunulacak dosyanın yolunu tanımlar. Örnek:

FallbackResource /not-404.php

Bu satırla, (mevcut dosyaları etkilemeden) mevcut olmayan dosyaların yerine not-404.php dosyası sunulacaktır.

Belli bir dizindeki mevcut bir dosya veya betik için yapılanlar dışındaki tüm isteklerin tek bir dosya veya özkaynakla yerine getirilmesi sıkça istenen bir durum olup bu mekanizmaya 'ön denetleyici' adı verilir.

httpd'nin önceki sürümlerinde bir dosya veya dizinin varlığının sınanması için genellikle mod_rewrite modülü ve -f ve -d kullanımı gerekirdi. Bunun için şimdi tek satırlık bir yapılandırma yeterli olmaktadır.

FallbackResource /index.php

Resim, CSS dosyaları gibi mevcut dosyalar normal olarak sunulur.

Üst dizinden hiçbir şeyin miras alınmaması isteniyorsa bu özelliği kapatmak için disabled değiştirgesini kullanın.

http://example.com/blog/ gibi bir alt URI yerel-url olarak sağlanır:

<Directory "/web/example.com/htdocs/blog">
 FallbackResource /blog/index.php
</Directory>
<Directory "/web/example.com/htdocs/blog/images">
 FallbackResource disabled
</Directory>

Bir acil durum işleyicisi (yukarıdaki durumda, /blog/index.php) özgün istek URL'sine sunucu değişkeni REQUEST_URI üzerinden erişebilir. Örneğin PHP'de bu değişkene erişmek için $_SERVER['REQUEST_URI'] kullanılır.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorumlar

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Libera.chat, or sent to our mailing lists.